Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Poprawa efektywności energetycznej...

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Jabłonna - termomodernizacja GCK

Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynków  użyteczności publicznej z terenu gminy Jabłonna  - termomodernizacja GCK" dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
 
Zadanie będzie polegało na termodernizacji budynku GCK poprzez docieplenie dachu, modernizację oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Całkowita wartość inwestycji 508 665,67 zł. Kwota dofinansowania 324 832,31 zł.  

Realizacja projektu będzie miała miejsce w  latach 2017 – 2018.

ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych