Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Poprawa spójności przestrzennej,...

Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcyjnego poprzez rewitalizację

Projekt "Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację" dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WL.
 
Gmina Jabłonna od 2014 roku wchodzi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach którego realizowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują inwestycje do zrealizowania. Współpracę podjęli przedstawiciele władz 16 gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wyodrębnione zostały specjalne środki na realizację zadań w ramach ZIT. O środki te mogą ubiegać się tylko gminy, należące do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
Zadanie pt.  „Poprawa Spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację – Gmina Jabłonna” polega na przebudowie remizy OSP w Jabłonnie-Majątek na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań mieszkańców,  budowie placu promocji lokalnych produktów z infrastrukturą (teren za skwerkiem) wraz z budową drogi dojazdowej, budowie parkingu (teren, na którym obecnie znajduje się budynek GOPS i Biblioteka), remoncie i przystosowaniu obecnego budynku Urzędu Gminy Jabłonna na potrzeby Biblioteki i miejsca spotkań dla mieszkańców, budowie placu w centrum miejscowości Jabłonna-Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacji budynku gospodarczego na potrzeby organizacji pozarządowych. 
 
Całkowita wartość inwestycji dla Gminy Jabłonna 6 019 104,00 zł. Kwota dofinansowania 5 116 238,40.
Realizacja projektu będzie miała miejsce w  latach 2017 – 2020.