Przebudowa boisk sportowych w m. Czerniejów w celu rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie gminy Jabłonna

Projekt "Przebudowa boisk sportowych w m. Czerniejów w celu rozbudowy infrastruktury  rekreacyjno-wypoczynkowej  na terenie gminy Jabłonna" dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Celem głównym projektu jest  stworzenie w Gminie Jabłonna ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska do piłki siatkowej i nożnej z innowacyjnym dostępem do internetu przez ogólnodostępne WIFI zasilane energią słoneczną. Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej służyć będzie mieszkańcom całej  Gminy Jabłonna, w tym w szczególności mieszkańcom miejscowości Czerniejów, na terenie której nie ma ogólnodostępnego miejsca spotkań rekreacyjno-wypoczynkowych.
 
Całkowita wartość inwestycji 244 004,63 zł. Kwota dofinansowania wynosi  155 260,00  zł. , co stanowi 63,63% kosztów całkowitych projektu.
Realizacja projektu będzie miała miejsce w  latach 2018 – 2019.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych