Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Przebudowa i budowa drogi gminnej nr...

Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 107159 L w miejscowości Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – gmina Jabłonna (tzw. Zapłocie)

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki bazaltowej (w obszarze objętym ochroną konserwatorską) na długości 3419, mb (szerokość jezdni od 3 do 4 m wraz z mijankami), pobocza z kruszywa łamanego, chodnik długości ok.131 m, oznakowanie pionowe, remont mostu na rzece  Czerniejówka w Jabłonnie-Majątek.
Koszt inwestycji  3 386 400,00 zł z tego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2 301 600 zł.
Realizacja zadania w latach 2019-2020.