Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Równamy szanse

Równamy szanse

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w partnerstwie z Gminą Jabłonna realizuje projekt "Równamy szanse". Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo, w tym m.in. klientów pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, które mają ukończony 18 r. życia, zamieszkują obszar objęty programem rewitalizacji w następujących gminach: Jabłonna, Lublin, Krasnystaw, Chełm, Rejowiec Fabryczny, Kazimierz Dolny, Jabłoń, Wisznice, Głusk, Gościeradów, Bełżyce, Adamów, Wólka, Dzierzkowice.
 

Celem projektu jest zapobieganie postępowi wykluczenia społecznego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób biernych zawodowo z terenów gmin woj. lubelskiego objętych programem rewitalizacji.

Więcej informacji na temat rekrutacji do projektu znajduje się na stronie Fundacji Inicjatyw Menedżerskich:

https://fim.org.pl/rownamy-szanse/