Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Wspieramy mamy w gminach powiatu...

Wspieramy mamy w gminach powiatu świdnickiego i lubelskiego

Klub Dziecięcy „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym działa w ramach projektu „Wspieramy mamy w gminach powiatu świdnickiego i lubelskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zajęcia w Klubie zaplanowane zostały dla 15 dzieci w wieku do lat 3.
Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do matek bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy, w tym osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub obecnie przebywają na urlopach wychowawczych.
Poprzez udział w projekcie i możliwość pozostawienia dzieci w klubie dziecięcym mamy będą miały możliwość powrotu na rynek pracy.
Koszty opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym będzie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.