Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Współdziałanie na rzecz aktywnej...

Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski

 

Projekt realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Projekt dofinansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4  Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych w tym dotkniętych ubóstwem, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Jabłonna.