Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Zdalna Szkoła+ w ramach...

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W ramach projektu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Jabłonna zakupiła 36 laptopów dla uczniów i nauczycieli:
  1. Zespołu Szkół w Jabłonnie,
  2. Zespołu Szkół w Piotrkowie,
  3. Szkoły Podstawowej w Czerniejowie,
  4. Szkoły Podstawowej w Tuszowie,
  5. Szkoły Podstawowej w Skrzynicach.
Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Gmina Jabłonna na zakup laptopów otrzymała kwotę 74 988 zł i nie poniosła w tym zakresie wkładu własnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.