Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane od 2019 roku Budowy boiska piłkarskiego i...

Budowy boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Jabłonnie

Projekt dofinansowany ze środków  Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Programu  Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 

Głównym celem projektu jest na budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego czy umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Obiekty będą wielofunkcyjne i dostępne dla wszystkich.


Całkowita wartość projektu wynosi 1 217 184, 00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: 592 600 zł 

Zakończenie realizacji projektu grudzień 2019 r.