Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane od 2019 roku Inwentaryzacja wyrobów zawierających...

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jabłonna

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii


Głównym celem projektu jest przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich budynków z terenu gminy Jabłonna (prywatnych i użyteczności publicznej), których dachy pokryte są wyrobami zawierającymi azbest. 

Realizacja zadania wynika z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Całkowita wartość projektu wynosi 20 600 zł

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  15 800 zł

Zakończenie realizacji projektu: październik  2019 r.