Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane od 2019 roku Pielęgnacja drzewostanu alei...

Pielęgnacja drzewostanu alei jesionowej w m. Jabłonna-Majątek


 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt grantowy pod nazwą „Renowacja zabytków” mający na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego – zabytków poza obiektami budowlanymi – oraz promowanie obszaru LSR poprzez renowację zabytkowych obiektów na terenie LGD „Kraina wokół Lublina” do 2020 roku współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: 20 zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim, 17 701 osób odbiorców informacji o promowanych walorach rekreacyjnych, historycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz produktach regionalnych i tradycyjnych.

 

 

 


 

Grant z Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”  na realizację projektu „Pielęgnacja drzewostanu alei jesionowej w m. Jabłonna-Majątek” 

Projekt grantowy pod nazwą "Renowacja zabytków" współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Głównym celem projektu jest ochrona zabytku „alei jesionowej” w Jabłonnie-Majątek poprzez wykonanie prac zabezpieczających zabytek przyrody. 

Całkowita wartość projektu wynosi 24 180,00  zł

Dofinansowanie ze środków UE  wynosi 16 800,00 zł

Zakończenie realizacji projektu 31 stycznia 2020 r.