Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane od 2019 roku Projekt Lokalny Animator Sportu

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej


Głównym celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna  poprzez umożliwienie im udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

W ramach projektu na boisku Orlik zatrudnionych jest  dwóch Lokalnych Animatorów Sportu, którzy będą prowadzić  zajęcia sportowe na boisku do końca 2019 roku a ich wynagrodzenie jest  współfinansowane przez Fundację Orły Sportu .