Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane od 2019 roku Przebudowa drogi gminnej nr 107162 L...

Przebudowa drogi gminnej nr 107162 L o dł. 950 m w Skrzynice–Kolonia – gmina Jabłonna

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku 950 m (szerokość jezdni: 4,5 m) wraz z poboczami z kruszywa łamanego oznakowaniem pionowym.

Koszt inwestycji wyniósł 878 278,28 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 587 625,00 zł.

Zadanie zrealizowane w 2019 roku.