Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane od 2019 roku Usuwanie wyrobów zawierających azbest...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2019

W 2019 roku Gmina Jabłonna podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Dzięki złożonemu wnioskowi o dofinansowanie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł, które pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15 000,00 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (15 000,00 zł). Gmina Jabłonna w ramach tego zadania nie ponosiła wkładu finansowego.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu kolejni mieszkańcy Gminy Jabłonna mają możliwość unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (np. eternit zdjęty z dachu) z ich gospodarstw domowych

W wyniku realizacji zadania zostaną osiągnięte następujące efekty:
- ekologiczny: minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
- rzeczowy: unieszkodliwienie ok. 69,44 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.
 
Od 2019 roku Gmina Jabłonna prowadzi również ewidencję wszystkich budynków, na których znajduje się eternit. Prowadzenie tej ewidencji pozwoli na odpowiednie planowanie pozyskiwania środków finansowych na utylizację azbestu w kolejnych latach.