Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gospodarka Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 8

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 8

Opublikowano: 07.08.2018 Gdzie można zapoznać się z obowiązującym studium oraz ze projektem zmiany studium?

Obowiązujące studium oraz projekt zmiany Studium dostępne są w Urzędzie Gminy (Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju) w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowo treść obowiązującego Studium publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Powrót