Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gospodarka Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 10

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 10

Opublikowano: 11.09.2018 Na jakim etapie jest teraz procedura zmiany studium?

Procedura opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Jabłonna już się zakończyła. Na najbliższej sesji Rady Gminy Jabłonna, która planowana jest na dzień 26.09.2018 r., projekt zamiany studium przedstawiony zostanie Radzie Gminy celem uchwalenia.

Powrót