Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gospodarka Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 15

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 15

Opublikowano: 24.10.2018 Co to jest opłata planistyczna?

Opłata planistyczna to opłata, która pobierana jest przez Gminę. Opłata ta ustalana jest w przypadku, gdy w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany takiego planu następuje wzrost wartości nieruchomości  i nieruchomość jest zbywana przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie planu lub jego zmiany. Stawka procentowa opłaty planistycznej zawierana jest w uchwale o zatwierdzeniu miejscowego planu lub jego zmiany. Opłata planistyczna nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Gmina nie może odstąpić od ustalenia wysokości tej opłaty oraz od pobierania jej. Opłata ta jest dochodem własnym gminy.

Powrót