Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zgłoszenie do ewidencji innych...

Karta Spraw

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2016.187)
 •  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006.169)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich
 • Pokój nr 1
 • Tel. 81 561 00 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie

VII

Opłaty:

 • Opłata skarbowa: 17 zł. - zaswiadczenie

VIII

Tryb odwołania

 • brak

IX

Uwagi

 • Brak
Powrót