Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wydawanie zezwoleń na jednorazową...

Karta Spraw

Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. Z 2016.23
 • ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2016.487

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Funduszy , Promocji i Spraw Obywatelskich
 • Pokój nr 1
 • Tel. 81 561 00 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Dowód opłaty za wydanie zezwolenia

V

Dokumenty do wglądu

 • Stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców )

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni

VII

Opłaty:

 • Opłata za jednorazowe zezwolenie :

- 43,75 zł-za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

- 43,75 zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- 175 zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

VIII

Tryb odwołania

 • Przysługuje przy odmowie zezwolenia. Odwołanie od decyzji o odmowie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

IX

Uwagi

 • brak
Powrót