Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wpis do Centralnej Ewidencji i...

Karta Spraw

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (DZ.U. z 2015.584)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich
 • Pokój nr 1
 • Tel. 81 561 00 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • brak

V

Dokumenty do wglądu

 • dokument potwierdzający tożsamość

VI

Termin załatwienia sprawy

 • wniosek przesłany jest do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, z zastrzeżeniem art.27 ust.1

VII

Opłaty:

 • Opłata skarbowa: wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłaty

VIII

Tryb odwołania

 • brak

IX

Uwagi

 • Brak
Powrót