Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Podatek leśny

Karta Spraw

Podatek leśny

Podatek leśny

 

KI.POL-07
Wersja nr 2
z dn. 16.01.2018

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

 

Karta informacyjna
Podatek leśny
 

1. Podstawa Prawna

 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900)
 • Ustawa o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 poz. 1821)
 • Rozporządzenie Ministra finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz 1126)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
 • Pokój nr 1

 • Tel. 81 561 00 46

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • brak

5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

7. Terminy składania wniosków:

 • Deklaracja - do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokości opodatkowania,
 • Informacja – 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

8. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak

8. Tryb odwołania

 •  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

9. Uwagi

 • Stawka podatku leśnego na 2017 r. wynosi 42,0222 zł od 1 ha lasu,
  Od 1 stycznia 2011 r. zwalnia się od podatku leśnego lasy o powierzchni do 2 ha

10. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.
  Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Powrót