Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wypis i wyrys z planu...

Karta Spraw

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

 

KI.IRO-03

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  Tel. 81 561 00 12

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Potwierdzenie dokonania wpłaty skarbowej

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy

 • do 14 dni

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa 70,00 zł
 • Opłata na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna, RBS Bychawa Oddział w Jabłonnie, Nr: 74 8685 0001 2600 0866 2000 0030

VIII

Tryb odwołania

 • brak

IX

Uwagi

 •  brak

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Powrót