Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wydanie zaświadczenia z ewidencji...

Karta Spraw

Wydanie zaświadczenia z ewidencji podatników i ewidencji podatkowej nieruchomości

Wydanie zaświadczenia z ewidencji podatników i ewidencji podatkowej nieruchomości

 

KI.POL-09
Wersja nr 2
z dn. 16.01.2018

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 04 04,  81 440 90 42

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

Wydanie zaświadczenia z ewidencji podatników i ewidencji podatkowej nieruchomości

1. Podstawa Prawna

 • Art. 306 a – 306 k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
  Pokój nr 1
  Tel. 81 561 00 46

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • brak

5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku – w przypadku odmowy wydawane jest postanowienie

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: 17,00 zł – opłatę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Jabłonna nr  74 8685 0001 2600 0866 2000 0030

8. Tryb odwołania

 • W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

9. Uwagi

 • brak

10. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.
  Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

Załaczniki: