Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zaświadczenie o niezaleganiu w...

Karta Spraw

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku lub stwierdzające stan zaległości

 

KI.POL-15
Wersja nr 2
z dn. 16.01.2018

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 04 04,  81 440 90 42

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

Karta informacyjna
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku lub stwierdzające stan zaległości

1. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń
  wydawanych przez organy podatkowe.

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
  Pokój nr 1
  Tel. 81 561 0 46

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • Brak 

5. Dokumenty do wglądu

 • Brak 

6. Termin załatwienia sprawy

 • do 7 dni

7. Opłaty:

 • 21,00 zł za wydanie zaświadczenia, opłata na rachunek bankowy Gminy Jabłonna nr 74 8685 0001 2600 0866 2000 0030

8. Tryb odwołania

 • w przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu podatkowego, który wydął decyzję w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

9. Uwagi

 • brak 

10. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.
  Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załaczniki: