Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Ochrona środowiska i gospodarka odpadami Wpis do rejestru działalności...

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu odbierającego odpady komunalne

Wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu odbierającego odpady komunalne

Opublikowano: 13.09.2017

 

KI.IRO-14

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna 
Wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu odbierającego odpady komunalne

I

Podstawa Prawna

 • Art. 9c ustawy z dnia 13 września 2013r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  Tel. 81 561 00 12

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.2016.1827 t.j.)

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy:

 • do 7 dni

VII

Opłaty:

 • Opłata skarbowa - 50 zł – za wpis do rejestru
 • Opłata skarbowa - 25 zł – za zmianę wpisu w rejestrze
 • Opłata na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna, RBS Bychawa Oddział w Jabłonnie,  
  Nr: 74 8685 0001 2600 0866 2000 0030

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Wpis do rejestru jest związany z wydaniem zaświadczenia o tym wpisie z informacją o nadanym numerze rejestrowym.

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Powrót