Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Turystyka Zabytki Zespół pałacowo – parkowy w Tuszowie

Zabytki

Zespół pałacowo – parkowy w Tuszowie

Zespół pałacowo – parkowy w Tuszowie

Opublikowano: 01.02.2015 Zespół dworski z małym parkiem krajobrazowym o pow. około 1,5 ha położony jest przy trasie bychawskiej i został silnie zniszczony i zniekształcony przez parcelację i zabudowę.

 Układ przestrzenny i kompozycyjny parku został całkowicie zatarty w skutek wycięcia znacznej części drzew i wybudowania w okresie powojennym budynku szkolnego i boiska sportowego. Na duże wartości krajobrazowe parku składa się głównie pagórkowata rzeźba terenu z dziko porośniętym wąwozem oraz grupy starych drzew i krzewów połączone z malowniczymi stawami.

W parku zachowało się ponad 180 zabytkowych drzew z 26 gatunków, w tym z wyjątkowo dorodnym wiązem polnym, sosną wejmutką i lipą srebrzystą. Za pomnik przyrody uznano dąb szypułkowy o obwodzie 5,6 m.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych