Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami

Szanowni Państwo,

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. Przekazujemy w Państwa ręce ulotkę w której zostały zawarte najważniejsze informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadów.

Ikona pdfHarmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z Terenu Gminy Jabłonna na okres od IX - XII 2021 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [57.08 KB]

 

Przedsiębiorstwo odbierające odpady

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna na okres od VII 2019 r. do VI 2021 r. zajmuje się:

EKOMEGA Legieć Małek Sp. J.
ul. Szklarniowa 1C
22-400 Zamość
tel. 6039995898

Miejscem zagospodarowania zebranych z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzana Odpadów Komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach.

 Harmonogram

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Gmina Jabłonna zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Odpady folii i sznurka:

  • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387 – działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).
  • Lub–Eko-Plus, Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 – folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.
  • Dział Utylizacji Odpadów,Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817521044(45) – folia odpadowa (niezanieczyszczona).
  • EastEco Daniel Czyżak, Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 – folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej.
  • REMONDIS Sp. z o.o., Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin. 

Opony:

  • W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa – tel. 691370360
  • Orzeł S.A., Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667713999 (transport we własnym zakresie)
  • Recykl Organizacja Odzysku S.A., Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie)

Odpady mechaniki pojazdowej:

  • Eko Prim Sp. z o.o., Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)