Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami

Szanowni Państwo,

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. Przekazujemy w Państwa ręce ulotkę w której zostały zawarte najważniejsze informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadów.

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z Terenu Gminy Jabłonna na okres od VII 2018 do VI 2019 r.

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z Terenu Gminy Jabłonna na okres od VII 2019 do VI 2021 r.

 

Przedsiębiorstwo odbierające odpady

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna na okres od VII 2016 r. do VI 2018 r. zajmuje się:

EKOMEGA Legieć Małek Sp. J.
ul. Szklarniowa 1C
22-400 Zamość
tel. 6039995898

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Jabłonna zlokalizowany jest w Tuszowie na terenie byłego wysypiska śmieci. Usługi zbierania odpadów świadczone są w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 08:00 – 12:00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki można dostarczać:

  • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty gruz bez azbestu, styropianu i papy),
  • zużyte opony (samochodowe w całości, ciągnikowe w 4 częściach).

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Jabłonna

-

 19,48

28,00 

41,20 

29,37 

 

 

 

 

 

Poziomy recyklingu

 

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Jabłonna

-

 34,03

29,40 

 35,50

 24,73

 

 

 

 

 

 

Rejestr działalności regulowanej  prowadzonej przez Wójta Gminy Jabłonna

 

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer Identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

 

Numer rejestrowy

1.EKO-TRANS Sp. z o.o

z siedzibą Samoklęski 28

21-132 Kamionka

KRS 0000336933

Wpis z dnia 12.03.2012

Zmiana z dnie. 07.01.2013

714-20-17-741

060526971

 

GK.RDR

7031.1.2012

2.EKO - KRAS Spółka z o.o.

siedziba: Kraśnik ul. Graniczna 3

23-210 Kraśnik

Wpis z dnia 2012.06.25

Zmiana 07.01.2013

Rozszerzenie wpisu

Wykreślony 31.01.2014

NIP

715 191 456

Regon

060588647

 

GK.RDR

7031.2.2012

3. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax”Sp. z o.o

26-600 Radom

 ul Wrocławska 3

wpis z dnia 09.07.2012 r.

Zmiana 17.12.2012

Zmiana nazwy Tonsmeier Wschód sp. z o.o

wykreślenie 4.03.2014r.

NIP

948-200-74-35

Regon

670163803

 

GK.RDR

7031.3.2012

4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-TRANS

Cezary Kubacki

Siedziba – Wielkie 90

21-143 Abramów

Wpis z dnia 03.10.2012 r.

714-122-81-92

430390904

 

 GK.RDR

7031.4.2012

5. MPO SITA Sp. z o.o

20-479 Lublin

Ul. Ciepłownicza 6

Data wpisu 5.11.2012r

Zmiana dot. rozszerzenia pkt 4

z dnia 23.11.2012r.

Zmiana z dniem 23.01.2014

 nazwy na SITA Wschód sp. z o.o

Zmiana nastąpiła na skutek połączenia spółki MPO STA sp.

z o.o. z/s w Lublinie i SITA

Radom sp. z o.o w Radomiu

Zmiana z dniem 29.09.2016 r.

SUEZ  Wschód  sp. z o.o. siedzibą:

ul. Ciepłownicza 6 20-479 Lublin

712-010-34-10

NIP po zmianie

5212755711

430516357

Regon po zmianie

012845343

 

 GK.RDR

7031.5.2012

6. EKOLAND- W. Wojtaszek,

A. Krasowski s.c

23-200 Kraśnik

ul. Piłsudskiego 12/3

wpisano do rejestru dnia 05.11.2012 r.

zmiana nazwy

EKOLAND Sp. z o.o

Wpis do KRS z 14.02.2013r

Nr KRS:

0000449746

715 16 46 324

 

 

GK.RDR

7031.6.2012

7. EKOMEGA

Legieć Małek Sp.J.

Zamość ul. Szklarniowa 1C

Wpis 12.12.2012

NIP

922 26 12 352

Regon

951193882

 

GK.RDR

7031.7.2012

8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

Wpis dnia

17.12.2012r.

 NIP

 948 101 54 21

Regon

670650012

 

GK.RDR

7031.8.2012

9. Zakład Gospodarki Komunalne

ul. Armii Krajowej 2

21-050 Piaski

713 00 16 894

430524747

 

 

10. Zakład Transportu Komunalnego

Grzegorz Kosior

Dys 266

21-003 Ciecierzyn

Wpis dnia 31.12.2012

NIP

7130012198

REGON

430535627

 

 

11. Tomasz Małyska

TOMWIKO-

Usługi Transportowe

ul. Radzyńska 10/64

20-850 Lublin

Wykreślony

31.01.2014

NIP

7122165148

REGON

060480335

 

GK.RDR

7031.1.2013

12. ”FLOREKO” Maciej Bońdziński

03-290 Warszawa

Ul. Geodezyjna 80d/11

Adres do korespondencji

20-468 Lublin

ul. Energetyków 39

NIP

118-164-07-02

Regon

015160723

 

FPW.RDR

7030.1.2015

13. Longina Skubik

 Dąbrowica 194A, 21-008

 Tomaszowice

113-177-05-41

 061588879

 

FPW.RDR

7030.2.2015

14. Zakład Zagospodarowania Odpadów

Sp. z o.o.

ul.Piłsudskiego12/3  

23-200 Kraśnik

715 191 95 90

060645285

 

FPW

7030.3.2015

15. Transport Drogowy Wywóz nieczystości Stałych i Płynnych

Cios Artur

713 131 34 53

430838368

 

 

 

7030.4.2015

16. Z Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35A

24-200 Bełżyce

71 713-306-36-93

060714709

 

7030.16.2016

Usługi Transportowe Gabriel Gorzel

Kazimierzówka 97

21-040 Świdnik

713-246-74-48

431564217

 

FPW.7030.1.2017