Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Gospodarowanie odpadami Opłaty

Opłaty

Od 1 stycznia 2015 roku zmieniła się opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana przez Gminę Jabłonna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Uchwała Rady Gminy Jabłonna nr II/11/2014). Opłata będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - zmianie uległa stawka za gospodarstwa jednoosobowe.

Obowiązujące stawki:
1. nieruchomości, na których zamieszkuje 1 osoba:
• za odpady zbierane selektywnie – 6 zł/nieruchomość,
• za odpady zbierane nieselektywnie – 12 zł/nieruchomość,


2. nieruchomości, na których zamieszkuje 2 osoby:
• za odpady zbierane nieselektywnie – 24 zł/nieruchomość,
• za odpady zbierane selektywnie – 12 zł/nieruchomość,


3. nieruchomości, na których zamieszkuje od 3 do 5 osób:
• za odpady zbierane selektywnie – 20 zł/nieruchomość,
• za odpady zbierane nieselektywnie – 40 zł/nieruchomość,


4. nieruchomości, na których zamieszkuje 6 i więcej osób:
• za odpady zbierane selektywnie – 30 zł/nieruchomość,
• za odpady zbierane nieselektywnie – 60 zł/nieruchomość. Właściciel (użytkownik) nieruchomości, na której zamieszkuje jedna osoba, ma obowiązek złożenia korekty deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podana liczba osób zamieszkujących nieruchomość winna być zgodna ze stanem faktycznym.


Korekty deklaracji należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna (budynek dawnego posterunku Policji) pokój nr 5.