Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 2

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 2

Opublikowano: 12.06.2018 Czy każdy może złożyć wniosek o zmiany w studium?

Wniosek o zmiany w studium może złożyć każdy (osoba fizyczna, podmioty i instytucje oraz organizacje), które są zainteresowane zmianą przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych