Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 8

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 8

Opublikowano: 07.08.2018 Gdzie można zapoznać się z obowiązującym studium oraz ze projektem zmiany studium?

Obowiązujące studium oraz projekt zmiany Studium dostępne są w Urzędzie Gminy (Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju) w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowo treść obowiązującego Studium publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych