Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 10

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 10

Opublikowano: 11.09.2018 Na jakim etapie jest teraz procedura zmiany studium?

Procedura opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Jabłonna już się zakończyła. Na najbliższej sesji Rady Gminy Jabłonna, która planowana jest na dzień 26.09.2018 r., projekt zamiany studium przedstawiony zostanie Radzie Gminy celem uchwalenia.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych