Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 11

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 11

Opublikowano: 19.09.2018 W jakim terminie przyjmowane są wnioski o zmianę studium?

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie określają ściśle terminu w jakim możliwe jest składanie wniosków. Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wójt prowadzi rejestr złożonych wniosków. Dodatkowo w momencie, gdy Gminy przystępuje do opracowania zmiany studium, w ogłoszeniu o przystąpieniu do tej zmiany wskazywany jest termin w jakim można jeszcze złożyć wniosek. Po upływie tego terminu opracowywany jest projekt zmiany studium. Przy opracowaniu projektu rozpatrywane są wszystkie złożone wnioski.  

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych