Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 14

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 14

Opublikowano: 18.10.2018 Kiedy wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu?

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydawane są w przypadku, gdy  nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne. Dla terenów, które posiadają obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego decyzje takie nie są wydawane. Z planu wydaje się wypis i wyrys, który określa przeznaczenie terenu.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych