Tutaj jesteś Gmina Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Statut Gminy Jabłonna Strategia Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023Statuty Sołectw Gminy Jabłonna

Plan Gospodarki NiskoemisyjnejStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy JabłonnaPlan zagospodarowania przestrzennego

Program współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymiProgram profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychGminna Strategia Rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2023

Lokalny program rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2016-2023

 

ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych