Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zajęcia w szkołach od 25 maja

Aktualności

Zajęcia w szkołach od 25 maja

Zajęcia w szkołach od 25 maja

Opublikowano: 21.05.2020 Podajemy Państwu informacje na temat działalności szkół na terenie Gminy Jabłonna od 25 maja 2020 r.

Od 25 maja 2020 r.

1. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

2. Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej - mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej - każda ze szkół przygotuje harmonogram konsultacji oraz zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

Od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej będą mogli brać udział w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej - każda ze szkół przygotuje harmonogram konsultacji oraz zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

Wszyscy rodzice, którzy chcieliby by ich dzieci wzięły udział w zajęciach, o których mowa powyżej proszeni są o kontakt ze szkołą, do której uczęszcza dziecko oraz zapoznanie się z procedurami dotyczącymi działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zamieszczonymi na stronie każdej ze szkół.

Informujemy jednocześnie, iż w związku z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Tuszowie i Szkoły Podstawowej w Skrzynicach, szkoły te będą kontynuowały pracę wyłącznie zdalnie. 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
E-urząd
Ręce na tablecie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko