Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Turystyka

Turystyka

Drewniane tablice informacyjne na tle lasu, tablica Rezerwat Przyrody Chmiel
Gmina Jabłonna położona jest w centralnej części województwa lubelskiego a w południowej części powiatu lubelskiego. Siedzibą gminy jest wieś Jabłonna, usytuowana w środkowo-zachodniej części gminy, w dolinie rzeki Czerniejówki, będącej dopływem Bystrzycy. Odległość z centrum Lublina do Jabłonny wynosi 18 km. Sąsiaduje z gminami: Głusk, Piaski, Krzczonów i Strzyżewice. Powierzchnia gminy obejmuje 13 098 ha. Większość jej obszaru stanowią grunty orne, lasy i sady. 
 
Gmina Jabłonna posiada niezwykłe walory przyrodnicze. Na jej terenie znajdują się Krzczonowski Park Krajobrazowy, Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Otulina Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwat Przyrody Chmiel.
 
Warte zobaczenia są zespoły pałacowe w Jabłonnie i Tuszowie, a także cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w Piotrkowie i Tuszowie.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko