Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Turystyka

Turystyka

Gmina Jabłonna położona jest w centralnej części województwa lubelskiego a w południowej części powiatu lubelskiego. Siedzibą gminy jest wieś Jabłonna, usytuowana w środkowo-zachodniej części gminy, w dolinie rzeki Czerniejówki, będącej dopływem Bystrzycy. Odległość z centrum Lublina do Jabłonny wynosi 18 km. Sąsiaduje z gminami: Głusk, Piaski, Krzczonów i Strzyżewice. Powierzchnia gminy obejmuje 13 098 ha. Większość jej obszaru stanowią grunty orne, lasy i sady. 
Gmina Jabłonna posiada niezwykłe walory przyrodnicze. Na jej terenie znajdują się Krzczonowski Park Krajobrazowy, Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Otulina Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwat Przyrody Chmiel.
Warte zobaczenia sa zespoły pałacowe w Jabłonnie i Tuszowie, a także cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w Piotrkowie i Tuszowie.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych