Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Turystyka Szlak rowerowy Dolina Czerniejówki

Szlak rowerowy Dolina Czerniejówki

 Szlak rowerowy Dolina Czerniejówki prowadzi po miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowe i historycznie znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna. Chcąc ułatwić dotarcie do najciekawszych obiektów szlaku, ustawiono 12 tablic informacyjnych zawierających kompendium wiedzy o danym miejscu oraz schematyczną mapę szlaków rowerowych, którymi zostały one połączone.

Dolina Czerniejówki