Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Umowa na montaż instalacji...

Aktualności

Umowa na montaż instalacji fotowoltaicznych podpisana

Umowa na montaż instalacji fotowoltaicznych podpisana

Opublikowano: 03.07.2020 2 lipca br. Wójt Gminy Jabłonna, Magdalena Sałek-Lewczyk podpisała umowę na realizację zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jabłonna” z firmą SOLGRO Grzegorz Mordarski. W związku z tym do połowy września br. nastąpi montaż 79 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu współfinansowanego w ok. 70 % ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020.

Przypominamy, że uczestnikami projektu są tylko te osoby, które w 2016 r. zgłosiły się do udziału w projekcie, zleciły projekt budowalno-wykonawczy i podpisały z Gminą Jabłonna umowy użyczenia.

Uczestnicy projektu w najbliższym czasie dostaną z urzędu gminy pisma informujące szczegółowo o dalszych etapach realizacji projektu.

Jednocześnie informujemy, że obecnie gmina Jabłonna nie prowadzi naboru ankiet osób zainteresowanych montażem ogniw fotowoltaicznych ze względu na brak możliwości składania  przez gminę wniosków o dofinansowanie.

Składanie wniosków o dofinansowanie będzie możliwe w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej  w latach 2021-2027, o czym będziemy na bieżąco informować,

Osoby które obecnie chcą  uzyskać wsparcie finansowe przy  montażu instalacji fotowoltaicznych zachęcamy do udziału w programie Mój prąd:  https://mojprad.gov.pl/