Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Dotacja z zakresu gospodarki...

Aktualności

Dotacja z zakresu gospodarki wodnościekowej dla Gminy Jabłonna!

Dotacja z zakresu gospodarki wodnościekowej dla Gminy Jabłonna!

Opublikowano: 08.07.2020 W dniu 7.07.2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, podjął stosowną uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

Gmina Jabłonna zajęła wysokie 32. miejsce w rankingu z 21,5 punktami. Wnioskowana kwota pomocy to 594.791zł. Dotacja będzie przekazana na budowę:

- 33 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców;

- 2 oczyszczalnie przy Szkołach Podstawowych w  Czerniejowie i Skrzynicach;

- budowa 0,504km odcinka sieci wodociągowej.