Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wysokie wyniki Gminy Jabłonna w...

Aktualności

Wysokie wyniki Gminy Jabłonna w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2019 rok

Wysokie wyniki Gminy Jabłonna w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2019 rok

Opublikowano: 21.07.2020 Kilka dni temu został opublikowany jeden z najważniejszych rankingów dla samorządów w Polsce - Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce VI Europejskiego Kongresu Samorządów przygotowany przez polskich naukowców, m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego czy Jagiellońskiego w Krakowie. Analizie zostały podane dane finansowe ze sprawozdań przesyłanych do regionalnych izb obrachunkowych za IV kwartał 2019 roku.

Od 2016 roku gmina zyskała bardzo dużo w rankingu. Awansowaliśmy aż o 763 miejsca zajmując wysokie 461. miejsce wśród gmin wiejskich (na 1526 gmin wiejskich w Polsce).  W 2016 roku było to 1224 miejsce. Jest to 7. wynik w Powiecie Lubelskim (na 16 gmin powiatu) przed Konopnicą (29 m-ce), Jastkowem (69 m-ce), Wólką 73 m-ce), Głuskiem (101 m-ce), Garbowem (146 m-ce) i Niemcami (414 m-ce), a 45 w woj. lubelskim (na 164 gmin wiejskich w województwie). 

 

Do skonstruowania  rankingu wykorzystano zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, są to:

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń

6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

 

Ranking jest adresowany do trzech głównych grup odbiorców:

– samorządowców, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami;

– przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze;

– obywateli, aby mogli sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.

 

Szczegóły dot. Raportu - https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/

Tabela Rankingu - gminy wiejskie - TUTAJ