Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 24.07.2020 Zawiadamiam, że w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22 odbędzie się XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/307/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ,, Moje Boisko Orlik” w Piotrkowie Pierwszym,
  2. w sprawie określenia średniej ceny paliwa na terenie Gminy Jabłonna na rok szkolny 2020/2021,
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla fragmentów miejscowości Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga,
  6. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,
  7. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020,
  8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik