Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Fundusz sołecki na 2021 - harmonogram...

Aktualności

Fundusz sołecki na 2021 - harmonogram zebrań

Fundusz sołecki na 2021 - harmonogram zebrań

Opublikowano: 03.09.2020 Do końca września wszystkie sołectwa są zobowiązane podjąć uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2021 rok. Łączna kwota funduszu sołeckiego w naszej gminie wynosi: 472 663,79 zł. Kwota funduszu w poszczególnych sołectwach wyliczana jest na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych stale i tymczasowo na terenie danego sołectwa.
Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. To zebranie wiejski decyduje o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. Warunkiem jest by wartość planowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego mieściła się w planowanym budżecie dla danego sołectwa lub wspólnych zadań kilku sołectw – nie ma możliwości realizacji zadań, które nie będą mieściły się w  planowanych środkach funduszu  i wymagałyby dodatkowo środków własnych gminy.
 
Zachęcamy aby planować zadania poprawiające jakość życia, estetykę wsi, np. przystanki autobusowe, kosze na śmieci, znaki kierunkowe, place i skwery, siłownie zewnętrzne, itp. W zadaniach inwestycyjnych mogą to być remonty, wyposażenia świetlic, szkół – wszystkie zadania, które pozwolą na realizacje zadań w posiadanym budżecie. Aby móc zaplanować środki w budżecie funduszu sołeckiego złożone propozycje powinny być dobrze przemyślane, skonsultowane z mieszkańcami mieć oszacowane koszty poszczególnych zadań tak aby wpisane raz w budżet gminy nie podlegały zmianom i przesunięciom. Zachęcamy do współdecydowania o podziale środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok i udział w zebraniach. 
 
Zabrania będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego - w maseczkach, po dezynfekcji rąk przed wejściem do sali.
 
 
 

Lp

Sołectwo

Kwota do podziału

Termin zebrania

(data, godzina)

Miejsce zebrania

 

1.

 

 

Chmiel Drugi

 

 

16 920,53zł

 

11.09.2020r, godz.19:00

 

 

Remiza OSP

 

2.

 

 

Chmiel Pierwszy

 

19 911,53zł

 

11.09.2020r, godz.17:00

 

Remiza OSP

 

3.

 

 

Chmiel-Kolonia

 

18 971,50zł

 

11.09.2020r, godz.18:00

 

Remiza OSP

 

4.

 

 

Czerniejów

 

42 728,60zł

 

16.09.2020r, godz.18:00

 

Remiza OSP

 

5.

 

 

Czerniejów-Kolonia

 

22 902,53zł

 

16.09.2020r, godz.17:00

 

Remiza OSP

 

6.

 

 

Jabłonna Druga

 

42 728,60zł

 

11.09.2020, godz.18:00

 

Świetlica w Jabłonnie

 

7.

 

 

Jabłonna Pierwsza

 

36 191,12zł

 

11.09.2020, godz.17:00

 

Świetlica w Jabłonnie

 

8.

 

 

Jabłonna-Majątek

 

38 712,11zł

 

11.09.2020, godz.19:00

 

Świetlica w Jabłonnie

 

9.

 

 

Piotrków Drugi

 

40 421,26zł

 

12.09.2020, godz.16:00

 

Centrum Kultury Gminy Jabłonna

 

10.

 

 

Piotrków Pierwszy

 

40 976,73zł

 

12.09.2020r, godz.17:00

 

Centrum Kultury Gminy Jabłonna

 

11.

 

 

Piotrków- Kolonia

 

18 031,47zł

 

29.09.2020, godz.19:00

 

Dom Sołtysa

 

12.

 

 

Skrzynice Drugie

 

21 449,76zł

 

23.09.2020, godz.18:00

 

Remiza OSP

 

13.

 

 

Skrzynice Pierwsze

 

27 218,12zł

 

23.09.2020, godz.17:00

 

Remiza OSP

 

14.

 

 

Skrzynice- Kolonia

 

23 244,36zł

 

23.09.2020, godz.18:00

 

Świetlica

 

15.

 

 

Tuszów

 

30 850,05zł

 

28.09.2020, godz.18:00

 

Remiza OSP

 

16.

 


Wierciszów

 

20 937,01zł

 

28.09.2020, godz.17:00

 

Remiza OSP

 

17.

 

 

Wolnica

 

10 468,51zł

 

18.09.2020, godz.18:00

 

Dom Sołtysa