Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wyniki przeprowadzonych konsultacji w...

Aktualności

Herb Gminy Jabłonna

Wyniki przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.”

Opublikowano: 13.10.2020 Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.”

Na mocy Zarządzenia nr 166/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 września 2020 roku, w dniach 28 września  – 10 października 2020 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.”
Konsultacje miały formę:
  • złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,
  • złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,


Projekt uchwały został umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna: www.jablonna.lubelskie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl.

W trakcie trwania konsultacji żadna z organizacji nie złożyła opinii co do treści konsultowanego projektu uchwały.