Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI...

Aktualności

Grafika Napis na tle kwiatów ŻYCZENIA

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Opublikowano: 14.10.2020 W imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy pragniemy złożyć wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Składamy podziękowania byłym i obecnym pedagogom za trud i zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych pokoleń. Wyrażamy głęboką wdzięczność za inspirowanie młodych ludzi do twórczego działania oraz kształtowanie otwartych postaw na otaczający nas świat. Wyrażając podziw dla Waszej postawy wobec wymagań, jakim Państwo musicie sprostać, jeszcze raz życzę sukcesów w realizacji celów zawodowych, a także radości i wielu osiągnięć w życiu osobistym.
Życzenia w formie graficznej