Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Dodatkowe zapisy na montaż kolektorów...

Aktualności

Dodatkowe zapisy na montaż kolektorów słonecznych

Dodatkowe zapisy na montaż kolektorów słonecznych

Opublikowano: 05.03.2014 Wójt Gminy Jabłonna zawiadamia, że nadal przyjmowane są zgłoszenia od Mieszkańców zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”.

Orientacyjny koszt dla instalacji złożonej z 2 kolektorów płaskich wynosi  9 966,82 zł  lub 14 950,24 zł  dla  instalacji  złożonej z 3 kolektorów płaskich.

Szacowany udział  Mieszkańców  wynosi 15% kosztów brutto i stanowi:

  • 1495,02 zł  dla instalacji złożonej z 2 kolektorów płaskich (do 4 osób w gospodarstwie domowym)
  • 2242,54 zł  dla instalacji złożonej z 3 kolektorów płaskich (powyżej 4 osób w gospodarstwie domowym)

Ostateczna wartość  zostanie ustalona po zakończeniu projektu i całkowitym  rozliczeniu finansowym.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2014.

O udziale w ww. przedsięwzięciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tel.81 5610570,     81 5610577 oraz w pokoju nr 10.