Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja Komendanta Komisariatu...

Aktualności

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Bychawie 30.04.2014 r.

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Bychawie 30.04.2014 r.

Opublikowano: 30.04.2014 Realizując wniosek z debaty społecznej jaka odbyła się w dniu 02.04.2014 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przypomnienie mieszkańcom o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu informacji z numerem porządkowym posesji.

Poza znaczeniem porządkowym, informacja taka nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy czas dojazdu służb ratowniczych może decydować o życiu lub zdrowi ludzi, a zachodzą trudności w zlokalizowaniu miejsca wezwania.

Obowiązek wyposażenia posesji w numer porządkowy wynika wprost z Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sankcja za jego brak określona jest w Ustawie Kodeks wykroczeń art.64 §1 i 2 za co grozi kara grzywny do 250zł bądź kara nagany.

Wyrażam przekonanie, iż mieszkańcy Naszego rejonu wykażą się odpowiedzialnością i dopełnią tego obowiązku, bez konieczności ewentualnego wdrożenia postępowań administracyjnych.

Z wyrazami szacunku
podinsp Zbigniew Zaborski
Komendant Komisariatu Policji
w Bychawie