Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Umowa na kolektory podpisana!

Aktualności

Umowa na kolektory podpisana!

Umowa na kolektory podpisana!

Opublikowano: 27.05.2014 Informujemy, że dnia 21.05.2014 rok na sesji Rady Gminy Jabłonna nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Projektu pn: „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna” przez Pana Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana i Panią Wójt Gminy Jabłonna Violettę Rudzką.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych