Aktualności

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W związku z przekazaniem projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 do zatwierdzenia przez KE oraz mając na uwadze jak ważne jest poinformowanie i przygotowanie potencjalnych beneficjentów do jak najefektywniejszego wykorzystania środków przekazywanych przez UE na obszary wiejskie.
W nowym okresie programowania Gmina Jabłonna wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zapraszają na szkolenie osoby zainteresowane aplikowaniem do PROW w perspektywie finansowej 2014 -2020, które odbędzie się 26.06.2014 roku o godzinie 1000 w Sali konferencyjnej pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Jabłonnie a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
 
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych