Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Instalacje solarne już niedługo

Aktualności

Instalacje solarne już niedługo

Instalacje solarne już niedługo

Opublikowano: 18.07.2013 Gmina Jabłonna informuje, że od dnia 15.07.2014 r. rozpoczyna się realizacja rzeczowa projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, przez firmę wyłonioną w procedurze przetargowej, która będzie się kontaktować telefonicznie z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie.