Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 20.10.2014 Zawiadamiam, że w dniu 24.10.2014 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Jabłonnie odbędzie się XL sesja Rady Gminy Jabłonna.

Porzadek obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Prezentacja zrealizowanych inwestycji i projektów.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja Wójta i przewodniczącego Rady Gminy dotycząca  złożonych oświadczeń majątkowych za 2013r.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015r.,

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r.

c) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.,

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

e) w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

9. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

10. Dyskusja.

11. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Dąbek